Każdy plac budowy musi posiadać odpowiednie oznaczenia. Dotyczy to zarówno miejsc, w których buduje się jednorodzinne domy mieszkalne, jak i wielkie obiekty przemysłowe, magazynowe lub użytkowe. Najprostszą i powszechnie spotykaną formą oznaczeń jest wykorzystywanie tablic informacyjnych, na których zawarte są wszystkie niezbędne informacje, w tym dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za takie miejsce, jak ten konkretny plac budowy.

Praktyczny sposób na oznakowanie terenu budowy

Jedną z ważniejszych rzeczy, o którą trzeba zadbać przed rozpoczęciem budowy są tablice budowlane. Dzieli się je na dwa zasadnicze rodzaje: ostrzegawcze oraz informacyjne. W pierwszym przypadku ich zadaniem jest informowanie osób postronnych i pracowników o zagrożeniu. Taka tablica z bhp-gabi może zawierać informacje o przeprowadzanych pracach remontowych lub zagrożeniu zawaleniem się budynku. Przepisy wymagają, żeby tablice informacyjne budowlane zawierał szereg podstawowych informacji. Warto się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem prac.

Co musi zawierać tablica informacyjna?

  • Rodzaj i adres prowadzonych robót budowlanych
  • Informacje o decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę
  • Dane kontaktowe do inspektora nadzorującego budowę
  • Imię, nazwisko i numer telefonu do inwestora

Tablica informacyjna jest niezbędna na placu budowy

Każda informacyjna tablica, która będzie znajdowała się na placu budowy, musi być umieszczona w widocznym miejscu. Jest to kluczowe dla podjęcia odpowiednich decyzji związanych z takimi działaniami, jak planowanie budowy. Korzystają z nich także przedstawiciele handlowi firm, które dostarczają komponenty budowlane. Równie ważne są tablice ostrzegawcze budowlane, które muszą mieć kolor żółty. Napisy są na nich wykonane w kolorze czarnym, co zapewnia dobrą widoczność nawet z dużych odległości. Pozwala to poprawić poziom bezpieczeństwa.

Posted in BHP