Jak zaopatrzyć przemysł w chemię budowlaną, czyszczącą itd? Z punktu widzenia księgowego lub ekonomisty jest to bardzo proste. Niestety, praktyka pokazuje, że niektóre firmy mają z tym problemy i to na poziomie stricte logistycznym.

Jak przechować środki czyszczące i konserwujące?

W zakładzie produkcyjnym znajduje się wiele maszyn, które konserwowane są na różne sposoby. W przypadku niektórych wystarczy zwykły olej. Z kolei inne, bardziej specjalistyczne urządzenia wymagają zastosowania unikatowych smarów o szczególnych właściwościach. Przechowywanie tych wszystkich artykułów jest bardzo trudne, gdyż zajmują one dużo miejsca i wymagają zastosowania określonych procedur ochronnych. Nie można też zapominać o dystrybucji w/w chemii w całym zakładzie, co wiąże się z z koniecznością zabezpieczenia tras przesyłowych, komunikacyjnych i urządzeń, które są do tego celu wykorzystywane (o personelu już nie wspominając).

Nowe maszyny, nowe wyzwania

Nie jest tajemnicą, że zaopatrzenie przemysłu w nowe maszyny wiąże się z też z koniecznością zastosowania innych rodzajów chemii. Mowa tu przede wszystkim o smarach i olejach, które muszą mieć ściśle określone parametry. Co ważne, zastosowanie alternatywnych substytutów tych preparatów nie zawsze jest możliwe, gdyż wiązałoby się to z utratą gwarancji na nowe maszyny. A na to – jak wiadomo – żaden rozsądny przedsiębiorca nie może sobie pozwolić. W praktyce okazuje się, że posiadana chemia czyszcząca, budowlana i eksploatacyjna, jest składowana pod gołym niebem. Czy to nie wpłynie na jej jakość i finalne parametry użytkowe?

zaopatrzenie przemysłu

Reasumując, zaopatrzenie przemysłu w różnego rodzaju chemię to jedno, a wykorzystanie dostępnych dróg dystrybucji to drugie. Dlatego tak ważne jest, aby rozwój firmy przemysłowej wiązał się z zastosowaniem uniwersalnych rozwiązań.