Podstawą zachowania ochrony przeciwpożarowej oraz zasad bezpieczeństwa jest zarówno przestrzeganie procedur i odpowiednie zachowanie, jak i wyposażenie nie tylko budynku, lecz także każdego pojazdu w obowiązkowe narzędzia. Ze względu na to, każdy budynek użytkowy, a także pojazd musi posiadać gaśnicę, umieszczoną w widocznym miejscu. Nie każdy jednak wie, że na rynku oferowane są różne rodzaje gaśnic, których użycie jest zależne przede wszystkim od typu pożaru.

Jakie typy gaśnic są najczęściej stosowane?

Obecnie najbardziej popularne są gaśnice proszkowe, których stosowanie jest najbezpieczniejsze. Charakteryzują się one zbiornikiem wypełnionym drobnym proszkiem gaśniczym, który jest wyrzucania z gaśnicy, celem odcięcia tlenu od ognia. Najczęściej stosowane są gaśnice zawierające proszek fosforanowy, który jest bardziej odporny na wilgoć i wstrząsy, a także nadaje się do pożarów z grupy A, B i C. Z tego względu w takie rodzaje gasnic są najczęściej wyposażane wszelkiego rodzaju budynki.

Inne gaśnice rodzaje

Do mniej popularnych, ze względu na możliwość wykorzystania w mniejszej liczbie rodzajów pożarów należą gaśnice śniegowe, a także wodne. Cechą charakterystyczną pierwszych z nich jest wykorzystywanie dwutlenku węgla, który podczas wyrzucania z butli ulega rozprężeniu i uzyskuje bardzo niską temperaturę, bo aż -78 stopni Celsjusza, co sprawia, że tworzy się warstwa suchego lodu. Najczęściej ten rodzaj gaśnic stosowany jest w pożarach z grupy B i C. (źródło: https://www.bhp-gabi.pl/n35,rodzaje-gasnic-i-wlasciwe-zastosowanie.html)

Inne gaśnice rodzaje


Z kolei drugi z wymienionych typów, czyli gaśnice wodne, których składnikiem jest piana gaśnicza. Stosowane są one podczas pożarów z grupy A,B I F, jednak nie należy wykorzystywać ich w niektórych przypadkach, takich jak gaszenie urządzeń elektrycznych.

Reasumując, przed wybraniem odpowiedniej gaśnicy, należy zapoznać się z informacjami, do jakich grup pożarów się nadaje. Nieodpowiednie użycie bowiem może skutkować przykrymi konsekwencjami.