Maska gazowa to kluczowe środek ochrony indywidualnej nie tylko dla strażaków, ale również dla osób pracujących w zakładach, w których można mieć styczność zarówno z niebezpiecznymi gazami, jak i cząsteczkami. Co warto wiedzieć na temat poszczególnych rodzajów masek? Czym się od siebie różnią? Opowiadamy na te i inne pytania!

Różnorodne rodzaje masek gazowych

Współcześnie w sprzedaży odnaleźć można dużą ilość masek gazowych, które różnią się nie tylko rozmiarami, kształtem, materiałem wykonania, ale również systemami ochrony układu oddechowego przed toksynami i niebezpiecznymi cząsteczkami.

Pomimo tak dużej różnorodności wszystkie ze sprzedawanych masek gazowych przydzielić można do jednej z dwóch podstawowych kategorii. Każda osoba, która korzysta ze środka ochrony indywidualnej w postaci maski gazowej wybrać może klasyczną maską filtracyjną lub maskę izolacyjną.

Różnorodne rodzaje masek gazowych

Nowoczesna maska filtracyjna

W przypadku maski filtracyjnej tak, jak sama nazwa wskazuje, ma się do czynienia z filtrowaniem zanieczyszczonego toksycznymi gazami lub cząsteczkami powietrza. W praktyce oznacza to, że maska wyposażona jest w dwa zawory do oddychania i wydychania.

W dalszej części maski umiejscowiona jesteś sieć specjalistycznych z filtrów, na których osadzają się niebezpieczne dla organizmu cząsteczki. Warto podkreślić, że niektóre z masek filtracyjnych posiadają dodatkowe złącza, które pozwalają osobie noszącą maskę na bezpieczne przyjmowanie płynów.

Maski izolacyjne

Drugim rodzajem maski gazowej, z której korzystają strażacy lub osoby narażone na kontakt z niebezpiecznymi substancjami w powietrzu są maski izolacyjne. W tym przypadku ma się o do czynienia ze sprzętem, który całkowicie izoluje układ oddechowy od powietrza z zewnątrz.

Maski przeciwgazowe - co warto o nich wiedzieć?

W praktyce oznacza to, że maska izolacyjna nie posiada żadnych zaworów i jest połączona bezpośrednio z butlą z tlenem. Inne ważne elementy maski izolacyjnej to worek oddechowy oraz tzw. pochłaniacz regeneracyjny. W przypadku worka oddechowego ma się do czynienia ze sprzętem, w którym magazynowana jest para wodna oraz tlen, które powstały w wyniku przetworzenia wydychanego dwutlenku węgla.

Dodatkowo ze względu na obecność pochłaniacza regeneracyjnego istnieje możliwość odzyskania zgromadzonego tlenu, a tym samym wydłużenia czasu użytkowania maski izolacyjnej. Dodatkowo podobnie jak maski filtracyjne, modele izolacyjne pozwalają na rozmowę pomiędzy osobami, które je noszą. Należy pamiętać, że każda maska przeciwgazowa powinna być dokładnie sprawdzana przed użyciem.