Odpowiednie wyposażenie pracownika, a w szczególności zadbanie o ochronę jego życia i zdrowia leży po stronie pracodawcy. Posiadanie właściwych zabezpieczeń bardzo często jest podyktowane również obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, które nakazują odpowiednie i wskazane zabezpieczenia dla osób pracujących na konkretnych stanowiskach.

Stosowanie gogli ochronnych

Gogle ochronne mają bardzo szeroki zakres stosowania. Poczynając od budownictwa, na branżach takich jak hutnictwo czy badania laboratoryjne kończąc. Oczywiście, aby zapewnić pracownikom jak najlepszą ochronę oczu, bardzo ważne jest ich odpowiednie dopasowanie do wykonywanych prac pod względem możliwych do wystąpienia zanieczyszczeń i ryzyka uszkodzenia oczu. W przypadku gdy oczy narażone są na przykład na odpryski, często stosuje się gogle wykonane z tworzyw sztucznych, osłaniające oczy i ich okolice. W przypadku gdy w grę wchodzą takie jak na przykład pył, dobrze jest wybrać gogle ze specjalną gumą przylegającą do twarzy, co pozwala znacznie lepiej chronić oczy, uniemożliwiając przedostawanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Trwałe i odporne

Obecnie dostępne na rynku gogle ochronne to produkty bardzo wysokiej jakości, wykonywane z odpowiednich tworzyw. Rzadko do ich produkcji wykorzystuje się szkło, zamiast tego stosuje się tworzywa sztuczne o znacznie wyższym współczynniku odporności na uszkodzenia i tak samo dobrej widoczności. W niektórych przypadkach, jak na przykład w stosunku do gogli wykorzystywanych w hutnictwie konieczne jest zapewnienie ich odporności na bardzo wysokie temperatury czy też zbyt jasne światło.