Jedną z największych bolączek pracodawców jest bezpieczeństwo na miejscu pracy. Różnego rodzaju wypadki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Aby uchronić się przed tego typu sytuacjami, należy w odpowiedni sposób ocenić ryzyko występujące na danym stanowisku pracy.

Jak ocenić ryzyko na miejscu pracy?

Przed przystąpieniem pracownika do pracy musi przejść szkolenie wstępne z zakresu reguł BHP istniejących w firmie. Jednym z elementów takiego szkolenia powinno być zapoznanie pracownika z kartą oceny ryzyka zawodowego występującego na jego stanowisku pracy. Za przygotowanie tego typu karty powinien odpowiadać przełożony, który wraz ze specjalistą z dziedziny BHP oszacuje ryzyko istniejące na danym stanowisku.

Minimalizuj ryzyko artykułami bhp

Minimalizuj ryzyko!

Jeżeli wszelkie niebezpieczeństwa zagrażające pracownikom zostały zidentyfikowane, można przejść do ich minimalizowania. Pierwszym przystankiem powinien być sklep BHP, w którym są dostępne wszelkie środki ochrony indywidualnej. Takie rzeczy jak kask, okulary czy rękawice to podstawowe elementy BHP. Odzież ochronna jest bardzo ważna, gdyż chronić pracownika przed niską temperaturą oraz zapewnia bezpieczeństwo przed substancjami chemicznymi czy przecięciem.

Chcąc zapewnić jak największy komfort pracy swoim podopiecznym należy odpowiednio ocenić ryzyko na ich stanowiskach. Aby tego dokonać, warto skorzystać z pomocy specjalisty z zakresu BHP. Kolejnym krokiem jest przygotowanie środków ochrony osobistej dopasowanych do istniejących niebezpieczeństw.